shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.762.986
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2017
Begindatum:16 november 2017
Naam:Toledo
Naam in het Nederlands, sinds 14 november 2017
Adres van de zetel: Molenstraat 23 Stratenplan
9270 Laarne
Sinds 1 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Toledo ,  Jaime  Sinds 14 november 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2017
 
Ruwbouw
Sinds 30 november 2017
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 30 november 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 november 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 30 november 2017
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 november 2017
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 16 november 2017
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 16 november 2017
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 16 november 2017
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 16 november 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 16 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug