shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.831.480
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2017
Begindatum:1 november 2017
Naam:A.L.P. CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 1 november 2017
Adres van de zetel: Brugmannlaan 474 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 1 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder Radzikh ,  Olena  Sinds 15 juni 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 23 november 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 23 november 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug