shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0684.967.379
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2017
Begindatum:24 november 2017
Naam:TEMPO CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 23 november 2017
Adres van de zetel: Erembodegem-Dorp 56 Stratenplan
9320 Aalst
Sinds 23 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 23 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Rafalowski ,  Marcin  Sinds 23 november 2017
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 mei 2021
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 maart 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 november 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 24 november 2017
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 november 2017
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 24 november 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug