shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.377.848
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2017
Begindatum:27 november 2017
Naam:QC-Service
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2017
Adres van de zetel: Van Dornestraat 202
2100 Antwerpen
Sinds 12 juni 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 12 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder El Moukhtari ,  Yassine  Sinds 27 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 21 december 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2017
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 21 december 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 21 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 december 2017
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 21 december 2017
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 21 december 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug