shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.403.582
Status:Stopgezet
Sinds 30 mei 2023
Rechtstoestand: Sluiting van vereffening
Sinds 30 mei 2023
Begindatum:27 november 2017
Naam:CDN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 27 november 2017
Adres van de zetel: Martelaarslaan 470
9000 Gent
Sinds 27 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Coste ,  Daniel  Sinds 27 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 27 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 13 maart 2019
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 27 november 2017
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug