shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0685.472.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 november 2017
Begindatum:29 november 2017
Naam:WOODSON
Naam in het Nederlands, sinds 29 november 2017
Adres van de zetel: Montignystraat 1 Stratenplan
2018 Antwerpen
Sinds 29 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Thienpont ,  Benedicte  Sinds 29 november 2017
Zaakvoerder (2) Thienpont ,  Ignace  Sinds 29 november 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 februari 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 13 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 13 februari 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 13 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 29 november 2017
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 29 november 2017
BTW 2008  46.471  -  Groothandel in huismeubilair
Sinds 29 november 2017
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 29 november 2017
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 29 november 2017
BTW 2008  71.112  -  Interieurarchitecten
Sinds 29 november 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug