shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.783.169
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2017
Begindatum:11 december 2017
Naam:DA CONSTRUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 11 december 2017
Adres van de zetel: Sint-Michielsstraat 10V2
2160 Wommelgem
Sinds 20 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Pereira da Silva ,  Antônio  Sinds 11 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 mei 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 12 december 2017
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.299 -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug