shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.791.879
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2017
Begindatum:11 december 2017
Naam:ENETECH
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2017
Adres van de zetel: Sterrestraat 4
9770 Kruisem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Claeys ,  Charlotte  Sinds 20 november 2023
Bestuurder Janssens ,  Hans  Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Elektrotechniek
Sinds 15 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 15 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 6 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug