shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0686.530.366
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 2011
Begindatum:18 januari 2011
Naam:Van der Schoot, Peter
Sinds 18 januari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Van der Schoot ,  Peter  Sinds 18 januari 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 januari 2011
 
Ruwbouw
Sinds 18 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 januari 2011
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug