shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0686.712.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2017
Begindatum:21 december 2017
Naam:SP Construct
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2017
Adres van de zetel: Landstraat(Kessel) 28 Stratenplan
2560 Nijlen
Sinds 1 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 21 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Pets ,  Steven  Sinds 21 december 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 8 januari 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 8 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 januari 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 8 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 21 december 2017
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 21 december 2017
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 21 december 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug