shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0687.540.849
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2018
Begindatum:4 januari 2018
Naam:Schrijnwerkerij D'haene Benjamin
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2018
Adres van de zetel: Wijnendale-Stationsstraat 108 Stratenplan
8820 Torhout
Sinds 3 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) D'haene ,  Benjamin  Sinds 3 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 januari 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 april 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 januari 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 januari 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 3 januari 2018
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 3 januari 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 4 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug