shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.777.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 januari 2018
Begindatum:15 november 2017
Naam:Gîgiu, Sabin
Sinds 15 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Gîgiu ,  Sabin  Sinds 15 november 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 5 januari 2018
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug