shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0688.523.717
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 januari 2018
Begindatum:16 januari 2018
Naam:KN CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 2018
Adres van de zetel: Frederik Lintsstraat 43 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 27 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) van Dobben de Bruijn ,  Kim  Sinds 16 januari 2018
Zaakvoerder (2) van Dobben de Bruijn ,  Nicolaas  Sinds 16 januari 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 januari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 16 januari 2018
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 16 januari 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 16 januari 2018
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 16 januari 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 16 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug