shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0688.989.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 2018
Begindatum:29 januari 2018
Naam:dvlp. construct
Naam in het Nederlands, sinds 29 januari 2018
Adres van de zetel: Graaf Jansdijk 393 Stratenplan
8300 Knokke-Heist
Sinds 1 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0688.989.218   Sinds 1 november 2020
Vaste vertegenwoordiger De Bisscop ,  Axel  (0688.989.218)   Sinds 1 november 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 februari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 6 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug