shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.798.177
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 december 2017
Begindatum:15 december 2017
Naam:SANITAIR VANDENBROUCKE YOURI GCV
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 2017
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 5 augustus 2022
Adres van de zetel: Zwevegemsestraat 59
8530 Harelbeke
Sinds 15 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap op aandelen
Sinds 15 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vandenbroucke ,  Youri  Sinds 15 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 9 januari 2018
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 9 januari 2018
Btw 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 9 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 500,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 1 januari
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug