shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0689.974.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 januari 2020
Begindatum:9 februari 2018
Naam:EFFRACO
Naam in het Frans, sinds 9 februari 2018
Adres van de zetel: Bareelstraat 21 Stratenplan
1932 Zaventem
Sinds 6 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 9 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Tsotsarova ,  Sabrina  Sinds 5 oktober 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) de Chaffoy de Courcelles ,  Jean  Sinds 21 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 februari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 9 februari 2018
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 9 februari 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 9 februari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug