shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0690.811.828
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2018
Begindatum:21 februari 2018
Naam:ACI CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2018
Adres van de zetel: Victor Rauterstraat 110 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 21 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 21 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) El Khattabi ,  Mohammed  Sinds 21 februari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2018
 
Ruwbouw
Sinds 11 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 20 maart 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 20 maart 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 20 maart 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug