shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0692.807.850
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 2018
Begindatum:22 maart 2018
Naam:Davy Peetermans
Naam in het Nederlands, sinds 22 maart 2018
Adres van de zetel: Hannuitsesteenweg 195
3300 Tienen
Sinds 22 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 februari 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Peetermans ,  Davy  Sinds 2 februari 2023
Zaakvoerder (1) Peetermans ,  Davy  Sinds 22 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 28 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 22 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 28 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 22 maart 2018
Btw 2008  13.929  -  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
Sinds 22 maart 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 maart 2018
Btw 2008  43.342  -  Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 22 maart 2018
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 22 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug