shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0693.761.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2018
Begindatum:29 maart 2018
Naam:GHESQUIÈRE
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2018
Adres van de zetel: Joanna V. Konstantinopelstr(Mar) 11 Stratenplan
8510 Kortrijk
Sinds 29 november 2018
Telefoonnummer:
051/24.14.44 Sinds 1 mei 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mghesquiere@ghesquiere.beSinds 1 mei 2018(1)
Webadres:
www.ghesquiere.be Sinds 1 mei 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ghesquière ,  Maxim  Sinds 8 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 31 december 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 4 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Stagiair gecertificeerd belastingadviseur of stagiair gecertificeerd (fiscaal) accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 4 april 2018
Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 4 april 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 31 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug