shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0693.765.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2018
Begindatum:29 maart 2018
Naam:DZ BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2018
Adres van de zetel: Spijkstraat 8 Stratenplan
9000 Gent
Sinds 29 maart 2018
Telefoonnummer:
0473650481 Sinds 1 september 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dzbouw@hotmail.comSinds 1 september 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 maart 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Kermia ,  Sofiane  Sinds 29 maart 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Ruwbouw
Sinds 20 mei 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 mei 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 20 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 23 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 mei 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 mei 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2018
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 april 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 23 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug