shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0693.970.959
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 april 2018
Begindatum:5 april 2018
Naam:BUILD BUILD
Naam in het Nederlands, sinds 5 april 2018
Adres van de zetel: Bollandusstraat 1 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 10 oktober 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van den Abeel ,  Kenny  Sinds 1 juli 2018
Zaakvoerder (2) Van den Bossche ,  Gino  Sinds 1 juli 2018
Zaakvoerder (2) Van Roosbroeck ,  Paul  Sinds 5 april 2018
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Greeve ,  Erik  Sinds 5 januari 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 februari 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 5 april 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug