shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.526.334
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 2018
Begindatum:6 april 2018
Naam:VAN DEN RUBBENS TECHNICS
Naam in het Nederlands, sinds 6 april 2018
Adres van de zetel: Assesteenweg 226
1742 Ternat
Sinds 6 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Ferencz-Ratescu ,  Ruben  Sinds 6 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 april 2018
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 april 2018
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 6 april 2018
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 6 april 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 6 april 2018
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 6 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 november 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug