shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.593.541
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 april 2018
Begindatum:10 april 2018
Naam:IVOIR CONSTRUCT
Naam in het Nederlands, sinds 10 april 2018
Adres van de zetel: Rue du Moulin(L.L) 91 Stratenplan
7100 La Louvière
Sinds 1 februari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Doukoua ,  Dablé  Sinds 10 april 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 mei 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 april 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 april 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug