shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.932.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 april 2018
Begindatum:20 april 2018
Naam:SOLAR BUSINESS CONSTRUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 20 april 2018
Adres van de zetel: Zaffelare-Dorp 36
9080 Lochristi
Sinds 24 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 20 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Cortvriendt ,  Bertin  (0568.514.723)   Sinds 20 april 2018
Vaste vertegenwoordiger Van Laere ,  Henk  (0817.505.310)   Sinds 20 april 2018
Zaakvoerder (2)0568.514.723   Sinds 20 april 2018
Zaakvoerder (2)0817.505.310   Sinds 20 april 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2018
 
Ruwbouw
Sinds 26 juni 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 20 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 juni 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 juni 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 april 2018
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 20 april 2018
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 20 april 2018
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 20 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 april 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug