shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0695.518.803
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 april 2018
Begindatum:26 april 2018
Naam:CBG Construct
Naam in het Nederlands, sinds 26 april 2018
Adres van de zetel: Kortrijkstraat 221 Stratenplan  bus D
8930 Menen
Sinds 26 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 26 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Depuydt ,  Eveline  Sinds 26 april 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 26 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 31 december 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug