shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0695.820.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 mei 2018
Begindatum:8 mei 2018
Naam:Mega Construct
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2018
Adres van de zetel: Doornzele Dries 44 Stratenplan
9940 Evergem
Sinds 12 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Stefanov ,  Svetlin  Sinds 12 september 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 8 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 mei 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 mei 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug