shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0695.889.678
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 2018
Begindatum:14 mei 2018
Naam:ZONNE-ENERGIE CORSMIT
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2018
Afkorting: ZECO
Naam in het Nederlands, sinds 14 mei 2018
Adres van de zetel: Oude Vaartstraat 33 Stratenplan
2520 Ranst
Sinds 14 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Corsmit ,  Geert  Sinds 14 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 16 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 4 november 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 16 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 14 mei 2018
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 14 mei 2018
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 14 mei 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 mei 2018
BTW 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 14 mei 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 4 november 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug