shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.612.608
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 januari 2023
Begindatum:19 juni 2018
Naam:Bionano
Naam in het Nederlands, sinds 19 juni 2018
Adres van de zetel: Boterhoek 6
9990 Maldegem
Sinds 19 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 19 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) de Paepe ,  Olivier  Sinds 31 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 12 augustus 2021
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 12 augustus 2021
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 augustus 2021
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 augustus 2021
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 19 juni 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 19 juni 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug