shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.672.291
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2018
Begindatum:11 juni 2018
Naam:DEN BOUWCHIRURG
Naam in het Nederlands, sinds 11 juni 2018
Adres van de zetel: Ouden Dendermondse steenweg 301 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 11 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 11 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Buyle ,  Michaël  Sinds 11 juni 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 juli 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 juli 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 juli 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 21 juni 2018
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 21 juni 2018
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 21 juni 2018
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug