shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.679.122
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2018
Begindatum:21 juni 2018
Naam:BGA TEAM
Naam in het Frans, sinds 3 januari 2019
Adres van de zetel: Robert Schumanplein 2-4
1040 Brussel
Sinds 20 juni 2018

Doorgehaald adres sinds 25 augustus 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 20 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Bîltoc ,  Gabriel-Ştefan  Sinds 20 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 6 maart 2020
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 6 maart 2020
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug