shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.856.195
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juni 2018
Begindatum:27 juni 2018
Naam:ACCOUNTANTSKANTOOR SKR
Naam in het Nederlands, sinds 25 juni 2018
Adres van de zetel: Oostakkerdorp 34
9041 Gent
Sinds 28 juni 2021
Telefoonnummer:
09/335.81.41 Sinds 3 september 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fvsservices.beSinds 3 september 2019
Webadres:
www.fvsservices.be Sinds 3 september 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 30 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Seker ,  Mustafa  Sinds 30 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 juli 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 1 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 2 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 juni 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug