shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0698.914.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 2018
Begindatum:21 juni 2018
Naam:Hendrix Construct
Naam in het Nederlands, sinds 21 juni 2018
Adres van de zetel: Zeeschipstraat 38 Stratenplan  bus D
9032 Gent
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 21 juni 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Hendrix ,  Vital  Sinds 21 juni 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 21 juni 2018
BTW 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 21 juni 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug