shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0698.962.796
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 2018
Begindatum:29 juni 2018
Naam:ESE.roof
Naam in het Nederlands, sinds 27 april 2021
Adres van de zetel: Ondernemingenstraat 9
8630 Veurne
Sinds 27 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 maart 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0834.974.911   Sinds 1 januari 2020
Vaste vertegenwoordiger Sillis ,  Bart  (0834.974.911)   Sinds 1 januari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 24 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 2 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 24 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug