shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0699.475.611
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juli 2018
Begindatum:2 juli 2018
Naam:Mandia, Gheorghe
Sinds 2 juli 2018
Telefoonnummer:
0465897122 Sinds 2 juli 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Mandia ,  Gheorghe  Sinds 2 juli 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2018
 
Ruwbouw
Sinds 2 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 juli 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 2 juli 2018
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug