shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0699.905.379
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2018
Begindatum:13 juli 2018
Naam:JEF BRABANTS
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 2018
Adres van de zetel: Elzestraat(Kessel) 13 Stratenplan
2560 Nijlen
Sinds 13 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Brabants ,  Jef  Sinds 13 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2018
 
Ruwbouw
Sinds 26 juli 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 26 juli 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 juli 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 juli 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 juli 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 juli 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 26 juli 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 juli 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 26 juli 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 juli 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 26 juli 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 juli 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 juli 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 juli 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug