shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0699.918.049
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 2018
Begindatum:13 juli 2018
Naam:nSolar
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 2018
Adres van de zetel: Zeedijk 5
8340 Damme
Sinds 13 juli 2018
Telefoonnummer:
050500550 Sinds 13 juli 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Naeyaert ,  Pieter  Sinds 19 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 juli 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 23 juli 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 23 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 13 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 23 juli 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 23 juli 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 juli 2018
Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 13 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug