shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.231.914
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juli 2018
Begindatum:16 juli 2018
Naam:Puttemans, Tony
Sinds 16 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Puttemans ,  Tony  Sinds 16 juli 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 16 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 25 maart 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 25 maart 2019
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  74.901  -  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende pesonaliteiten
Sinds 20 november 2020
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 16 juli 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug