shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.258.143
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 juli 2018
Begindatum:19 juli 2018
Naam:ISOCA
Naam in het Frans, sinds 19 juli 2018
Adres van de zetel: Eugène Cattoirstraat 4 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 19 juli 2018

Doorgehaald adres sinds 22 april 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 19 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Benrohou ,  Mohamed-Samir  Sinds 19 juli 2018
Zaakvoerder (3) Koghpetsyan ,  Lusine  Sinds 11 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 19 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 juli 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 19 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juli 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug