shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.437.097
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juli 2018
Begindatum:26 juli 2018
Naam:Ferri Studio
Naam in het Nederlands, sinds 26 juli 2018
Adres van de zetel: Gentbruggestraat 28 Stratenplan
9040 Gent
Sinds 26 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 26 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ferri ,  Fabrizio  Sinds 26 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 24 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 juli 2018
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 27 juli 2018
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 27 juli 2018
BTW 2008  79.909  -  Overige reserveringsactiviteiten
Sinds 27 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug