shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.486.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 juli 2018
Begindatum:27 juli 2018
Naam:CONCORDE INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 27 juli 2018
Adres van de zetel: Menensesteenweg 295
8940 Wervik
Sinds 27 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 27 juli 2018
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 27 juli 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 697.599,24 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0820.606.637 (ENERGYMMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug