shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0702.806.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 september 2018
Begindatum:4 september 2018
Naam:JABO Bouw
Naam in het Nederlands, sinds 4 september 2018
Adres van de zetel: Hertenplein 5
3540 Herk-de-Stad
Sinds 4 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Schots ,  Jonas  Sinds 4 september 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 15 september 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 september 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 4 september 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 september 2018
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 september 2018
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 4 september 2018
Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 september 2018
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 4 september 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 september 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug