shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0702.931.482
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 september 2018
Begindatum:6 september 2018
Naam:ONE Construct
Naam in het Nederlands, sinds 6 september 2018
Adres van de zetel: Brugsesteenweg 184B Stratenplan
8520 Kuurne
Sinds 1 oktober 2019

Doorgehaald adres sinds 3 januari 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 6 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dumitru ,  Pascu  Sinds 1 oktober 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 8 december 2018
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 8 december 2018
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 8 december 2018
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 8 december 2018
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 december 2018
BTW 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 8 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug