shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0705.961.644
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 2018
Begindatum:28 september 2018
Naam:D² Top Invest
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2018
Adres van de zetel: Guldensporenplein 4 Stratenplan  bus 1.01
3500 Hasselt
Sinds 28 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0721.927.349   Sinds 14 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Mullens ,  Daan  (0721.927.349)   Sinds 14 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Nys ,  Dries  (0822.986.404)   Sinds 28 september 2018
Zaakvoerder (2)0822.986.404   Sinds 28 september 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Elektrotechniek
Sinds 17 oktober 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 2 oktober 2018
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 2 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 september 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug