shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.920.450
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 2018
Begindatum:8 oktober 2018
Naam:Bouwwerken Dirk Coenen
Naam in het Nederlands, sinds 8 oktober 2018
Adres van de zetel: Groenstraat 45
2230 Herselt
Sinds 8 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Serneels ,  An  Sinds 1 oktober 2022
Zaakvoerder (1) Coenen ,  Dirk  Sinds 8 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 11 oktober 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 11 oktober 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 19 november 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 8 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 11 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 oktober 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 oktober 2018
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 8 oktober 2018
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 8 oktober 2018
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 8 oktober 2018
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 8 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 19 november 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug