shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0708.966.466
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 2018
Begindatum:12 oktober 2018
Naam:Renovatie Meesters
Naam in het Nederlands, sinds 12 oktober 2018
Adres van de zetel: Gitschotellei 375a Stratenplan
2140 Antwerpen
Sinds 1 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Yattou ,  Youssef  Sinds 12 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 januari 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 12 januari 2019
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 12 januari 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 12 januari 2019
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 januari 2019
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 12 januari 2019
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 12 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug