shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0711.783.327
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 oktober 2018
Begindatum:17 oktober 2018
Naam:EGOPA
Naam in het Frans, sinds 17 oktober 2018
Adres van de zetel: Harmoniestraat 4 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 17 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Mrabet ,  Ousman  Sinds 17 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Ruwbouw
Sinds 1 november 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 november 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 november 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 november 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 november 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 november 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 november 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 1 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 5 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 november 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 november 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 20 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug