shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.640.588
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2018
Begindatum:26 oktober 2018
Naam:SEALTEC Waterproofing
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 2018
Adres van de zetel: Butschovestraat 30 Stratenplan
3384 Glabbeek
Sinds 26 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Frooninckx ,  Stijn  Sinds 26 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 23 september 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 26 oktober 2018
BTW 2008  46.769  -  Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.
Sinds 26 oktober 2018
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 26 oktober 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 26 oktober 2018
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 26 oktober 2018
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 26 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.991 -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 23 september 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug