shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0712.957.621
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 2018
Begindatum:8 november 2018
Naam:MOVE4YOU
Naam in het Frans, sinds 8 november 2018
Adres van de zetel: Groot-Bijgaardenstraat 14
1082 Sint-Agatha-Berchem
Sinds 10 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder DONDON ,  Kévin  Sinds 1 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 september 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 13 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug