shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.957.909
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 2018
Begindatum:27 november 2018
Naam:Degroote Bouwonderneming
Naam in het Nederlands, sinds 26 november 2018
Adres van de zetel: Dodengangstraat(PM) 7 Stratenplan
8600 Diksmuide
Sinds 26 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Degroote ,  Michiel  Sinds 26 november 2018
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 27 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 november 2018
BTW 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 27 november 2018
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 27 november 2018
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 november 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar26 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug