shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.611.659
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 december 2018
Begindatum:7 december 2018
Naam:BEJ CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 7 december 2018
Adres van de zetel: Verzetsstraat 20 Stratenplan
1090 Jette
Sinds 7 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bejinaru ,  Paul  Sinds 7 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 28 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 28 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 7 december 2018
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 7 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 mei
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 mei 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug